Om Shadowland

shadowlandUnga Klara.X.PhotobyMargeruite SegerUnga Klara: ”X”. Foto: Marguerite Seger.

Vi har nu avslutat Shadowland-projektet. Här kan du läsa rapporten om projektet som innehåller en beskrivning av vad projektet innehållit, med reflektioner och intervjuer med flera personer som på olika sätt medverkat i projektet.

———

Europa har under ett antal år alltmer polariserats genom att populistiska och högerextrema politiska partier vuxit fram i allt fler länder. Icke-demokratiska strömningar har fått ökat utrymme och det har uppstått ett politiskt klimat som tillåter allt grövre våldsdåd, öppen rasism och rädsla.

Med Shadowland-projektet ville vi undersöka om detta nya tillstånd går att avläsa inom scenkonst för barn och unga. Tar den samtida scenkonsten sig an dessa frågeställningar, speglas det i scenkonsten, försöker scenkonsten bjuda motstånd eller problematisera? Hur ser det ut utanför Sverige? Vilka skillnader och likheter finns? Genom att jämföra föreställningar och arbetsmetoder i europeiska länder har vi undersökt om det går att utveckla strategier för hur scenkonsten kan närma sig frågor som rasism och rasistiska strukturer.

Genom samarbete mellan scenkonstgrupper och institutioner i Sverige och i några länder i Europa har vi kunnat utbyta kunskap, kompetens och erfarenhet för att stärka det konstnärliga arbetet och låta scenkonst för barn och unga bli en motkraft mot rasism. Genom offentliga föreläsningar, samtal, workshops, föreställningar och festival har vi också möjliggjort ett kunskaps- och inspirationsutbyte kring frågor som rör rasism och konstnärliga frågor på scenkonstområdet.

Projektets avsikt var att fokusera på en politisk fråga, rasism, att analysera dess betydelse för den konstnärliga utvecklingen och föra ut exempel från både Sverige och Europa till publiken. På så sätt har vi, genom en kombination av ”interna” samtal, seminarier och workshops och ”externa” föreläsningar och gästspel, ökat medvetenheten hos såväl utövare som allmänhet om scenkonstens möjlighet att vara en viktig del av samtidsdebatten.

Vi vill med projektet visa att scenkonst för barn och unga inte bara är en spännande och ofta nyskapande konstform, utan också ett uttryckssätt för social och kulturell omvandling, en motkraft till inskränkthet och etnocentrism och en källa till demokratisk utveckling.

Sammantaget har vårt mål med projektet varit att medverka till den konstnärliga utvecklingen på scenkonstområdet för barn och unga, inspirera till en ”ny politisk” scenkonst och öka kompetensen och kunskapen bland scenkonstutövare i en för Sverige och Europa avgörande fråga: rasism och hur rasistiska strukturer speglas och beskrivs i samhällsdebatten.

Målgrupper
Projektet har haft två primära målgrupper:

  • professionella vuxna scenkonstutövare som deltar i seminarier, workshops och samtal samt föreställningar
  • offentlig publik, barn, unga och vuxna, vid föreställningar och öppna samtal/föreläsningar

Aktiviteter
Projektet har varit unikt i sitt sätt att jämföra och föra samman svensk och europeisk scenkonst kring en frågeställning som finns i många länder. Enskilda teatrar och grupper har inte resurser att arbeta med dessa frågor i ett större perspektiv. Med projektets olika aktiviteter har vi möjliggjort en inventering av läget, en uppföljning hur det ser ut i Sverige och andra länder för att till slut presentera resultatet för kollegor och allmänhet.

1. Undersökande och jämförande inledningsfas
Denna projektdel genomförs via ASSITEJs nätverk både i Sverige och utomlands.
2. Planering och upplägg av gästspel/seminarier/workshops
Planeringsarbete i samarbete med utvalda samarbetsparter.
3. Genomförande av symposium/gästspel
Genomförande av seminarier, workshops och gästspel på Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg, maj 2016.
4. Genomförande av offentliga föreställningar
Gästspel/festival/skolturné på flera platser i Sverige med svenska och utländska föreställningar för offentlig publik.

5. Skriftlig rapport
En dokumentation av projektet som kan leva vidare även efter projektets slut.

Tidsplan
1. augusti-december 2015

Undersökande och jämförande inledningsfas
2. november 2015-april 2016
Planering och upplägg av gästspel, seminarier och workshops.
3. maj 2016
Genomförande av symposium/gästspel.
4. oktober-november 2016
Genomförande av offentliga föreställningar
5. hösten 2016 – vintern 2017
Avslutande arrangemang den 20 mars 2017 på Unga Klara
Skriftlig rapport – dokumentation av projektet.